Results for Trải nghiệm khách hàng
20% khách quen có thể đóng góp đến 80% doanh thu cho doanh nghiệp 20% khách quen có thể đóng góp đến 80% doanh thu cho doanh nghiệp Reviewed by Kim Minh on 12 tháng 3 Rating: 5
Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Reviewed by Kim Minh on 07 tháng 3 Rating: 5
Kiến tạo thương hiệu từ trải nghiệm khách hàng Kiến tạo thương hiệu từ trải nghiệm khách hàng Reviewed by hearme Ltd on 05 tháng 3 Rating: 5
Bí quyết trở thành thương hiệu số 1 bằng Trải nghiệm khách hàng của Apple Bí quyết trở thành thương hiệu số 1 bằng Trải nghiệm khách hàng của Apple Reviewed by Kim Minh on 05 tháng 3 Rating: 5
Thiết kế trải nghiệm khách hàng Thiết kế trải nghiệm khách hàng Reviewed by hearme Ltd on 21 tháng 2 Rating: 5
Thiết kế trải nghiệm phải thấu hiểu khách hàng Thiết kế trải nghiệm phải thấu hiểu khách hàng Reviewed by Thanh Thủy on 20 tháng 2 Rating: 5
Tăng trải nghiệm khách hàng trên những chuyến taxi nhàm chán Tăng trải nghiệm khách hàng trên những chuyến taxi nhàm chán Reviewed by hearme Ltd on 29 tháng 1 Rating: 5
Gia tăng sự trung thành và giá trị của khách hàng Gia tăng sự trung thành và giá trị của khách hàng Reviewed by hearme Ltd on 09 tháng 1 Rating: 5
Xây dựng văn hóa "Tập trung vào khách hàng" Xây dựng văn hóa "Tập trung vào khách hàng" Reviewed by hearme Ltd on 07 tháng 1 Rating: 5
Mô hình 5 khoảng cách trong chất lượng dịch vụ Mô hình 5 khoảng cách trong chất lượng dịch vụ Reviewed by hearme Ltd on 29 tháng 11 Rating: 5
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại trung tâm chăm sóc khách hàng Nâng cao chất lượng dịch vụ tại trung tâm chăm sóc khách hàng Reviewed by hearme Ltd on 07 tháng 11 Rating: 5
Đo lường đa kênh mang đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện. Đo lường đa kênh mang đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện. Reviewed by hearme Ltd on 30 tháng 10 Rating: 5
Gia tăng trải nghiêm khách hàng Gia tăng trải nghiêm khách hàng Reviewed by hearme Ltd on 23 tháng 10 Rating: 5
7 Cách gia tăng số lượng khách hàng 7 Cách gia tăng số lượng khách hàng Reviewed by hearme Ltd on 23 tháng 10 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.