Hearme đã nỗ lực hơn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.


1.  Chương trình "Quốc gia khởi nghiệm - VTV1"

Hearme - Giải pháp đo lường và quản trị trải nghiệm khách hàng
https://vtv.vn/video/ca-phe-khoi-nghiep-30-7-2019-382036.htm


2. Chương trình khơi nghiệp - Truyền hình nhân dân

Hearme - Lắng nghe khách hàng
https://nhandantv.vn/hear-me-lang-nghe-khach-hang-n67158.htm


3. CafeBiz


- Đo lường sự hài lòng của khách hàng: Doanh nghiệp Việt còn “thờ ơ”?

http://cafebiz.vn/do-luong-su-hai-long-cua-khach-hang-doanh-nghiep-viet-con-tho-o-20180904170518758.chn

- Tăng trưởng doanh nghiệp nhìn từ mô hình của Cầu Đất Farm

http://cafebiz.vn/tang-truong-doanh-nghiep-nhin-tu-mo-hinh-cua-cau-dat-farm-20180915113918506.chn


4. Báo Đầu Tư


- Vũ Xuân Thức, sáng lập Công ty TNHH Hearme: Lật ngược thế cờ nhờ tăng trải nghiệm khách hàng

https://baodautu.vn/vu-xuan-thuc-sang-lap-cong-ty-tnhh-hearme-lat-nguoc-the-co-nho-tang-trai-nghiem-khach-hang-d94449.html

- Trọng tâm của chuyển đổi số không phải ở công nghệ, mà là con người

https://baodautu.vn/trong-tam-cua-chuyen-doi-so-khong-phai-o-cong-nghe-ma-la-con-nguoi-d124574.html?fbclid=IwAR16_bL6eEFTN1eCurpjtTCpXW_6iAMRn0zIlWd5WOm5BwnESHeFqzNBVhY


5. Báo Viettimes

Chuyển đổi số: Bài học chuyển đổi số thành công từ Starbucks?
https://viettimes.vn/bai-hoc-chuyen-doi-so-thanh-cong-tu-starbucks-387437.html

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ: Chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm


Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463