Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Reviewed by hearme Ltd on Thứ Năm, tháng 9 20, 2018 Rating: 5
Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Reviewed by hearme Ltd on Thứ Ba, tháng 9 18, 2018 Rating: 5
Kết hợp NPS và các chiến dịch Marketing Kết hợp NPS và các chiến dịch Marketing Reviewed by hearme Ltd on Thứ Hai, tháng 9 17, 2018 Rating: 5
Hành trình cảm xúc tạo sự khác biệt cho thương hiệu Hành trình cảm xúc tạo sự khác biệt cho thương hiệu Reviewed by hearme Ltd on Thứ Sáu, tháng 9 14, 2018 Rating: 5
Vẽ bản đồ hành trình khách hàng - Customer Journey Mapping Vẽ bản đồ hành trình khách hàng - Customer Journey Mapping Reviewed by hearme Ltd on Thứ Năm, tháng 9 13, 2018 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.