4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng 4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng Reviewed by Kim Minh on 19 tháng 3 Rating: 5
Trải nghiệm khách hàng tại Amazon “đỉnh” đến mức nào? Trải nghiệm khách hàng tại Amazon “đỉnh” đến mức nào? Reviewed by Kim Minh on 14 tháng 3 Rating: 5
20% khách quen có thể đóng góp đến 80% doanh thu cho doanh nghiệp 20% khách quen có thể đóng góp đến 80% doanh thu cho doanh nghiệp Reviewed by Kim Minh on 12 tháng 3 Rating: 5
Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Reviewed by Kim Minh on 07 tháng 3 Rating: 5
Kiến tạo thương hiệu từ trải nghiệm khách hàng Kiến tạo thương hiệu từ trải nghiệm khách hàng Reviewed by hearme Ltd on 05 tháng 3 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.