Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Infographic: Thế giới trải nghiệm khách hàng

Năm 2000 đánh dấu sự ra đời chính thức của lĩnh vực trải nghiệm khách hàng. Những nghiên cứu về trải nghiệm khách hàng và các số liệu thống kê chứng minh sự quan trọng của trải nghiệm khách hàng đối với danh nghiệp.

Ngay nay, Trải nghiệm khách hàng trở thành vị Vua, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Sự cải thiện trải nghiệm khách hàng mang lại những chỉ số tăng trường ấn tượng, về cả khách hàng và doanh thu.Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét