Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Cung cấp Ki-ốt đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Hà Nội triển khai  (Ki-ốt) Kios đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân. Tuy nhiên đây là một giải pháp công nghệ còn rất mới tại Việt Nam. Và một giải pháp mới xa lạ cả với người triển khai lẫn người sử dụng.

Tiên phong trong việc tạo ra giải pháp đánh giá sự hài lòng của khách hàng trong kinh doanh - Giải pháp hearme có tính áp dụng rộng rãi vào nhiều ngành, loại hình kinh doanh. Chẳng hạn ứng dụng trong đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân trong bệnh viện.  dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, thái độ của giao dịch viên ngân hàng. hoặc cũng có thể sử dụng do lường mức độ hài lòng của khách hàng tại sân bay...
ki-ốt đánh giá sự hài lòng
Các bệnh viện, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn cá nhân muốn mua ki-ốt đánh giá sự hài lòng 

Hệ thống Ki-ốt đánh giá sự hài lòng hoạt động như thế nào?

Phần cứng: máy tính bảng + kiosk (giá đỡ)
Phần mềm: ứng dụng hearme
Hạ tầng: Wifi hoặc 3G/4G

Ứng dụng hearme sẽ được cài đặt trên máy tính bảng, và có thể sử dụng ngay lập tức để thu thập đánh giá của khách hàng/bệnh nhân.

Mọi đánh giá sẽ được tổng hợp thành báo cáo dưới dạng biểu đồ, số lượng và phần trăm hài lòng hay không hài lòng- theo thời gian thực. Người quản lý có thể biết được số lượng đánh giá hàng ngày, hàng tuần. hoặc truy xuất báo cáo trong một khoảng thời gian bất kỳ.

Chi phí triển khai giải pháp:

hearme hiện có 3 loại ki-ốt phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Kiot đứng: máy tính bảng (Samsung Galaxy tab E 9.6 : 5.000.000 đ
kiosk- giá đỡ: 2.500.000 đ
Tổng chi phí: 7.500.000 đ/bộ
 kiot đánh giá sự hài lòng khách hàng #1


Kiot để bàn có màn bảo vệ: 
Samsung Galaxy Tab E: 5.000.000.đ
Kiosk -giá đỡ: 1.500.000 đ
Tổng Giá: 6.500.000 đ/ bộ

 kiot đánh giá sự hài lòng khách hàng #2


Kiot để bàn dạng chuẩn : 
Samsung Galaxy Tab E:5.000.000 đ
Kiosk - giá đỡ: 1.300.000 đ 
Giá: 6.300.000 đ/bôk
 kiot đánh giá sự hài lòng khách hàng #3


Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463