Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Phương Pháp Hiệu Quả Để Đo Lường Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

 Điều cốt yếu trong hoạt động kinh doanh là tìm kiếm khách hàng và giữ chân họ. Muốn vậy bạn phải luôn có được sự hài lòng của khách hàng. Những nỗ lực của bạn trong sản phẩm, dịch vụ không chỉ giải quyết vấn đề của khách hàng mà còn phải làm họ vui vẻ. Làm khách hàng hạnh phúc sẽ giúp khách hàng ở lại với bạn và quan trọng họ sẽ là người mang thêm khách hàng mới cho bạn.
Bạn hãy làm việc tốt đến mức mà khách hàng của bạn muốn quay trở lại và mang theo bạn của họ.- Walt Disney -
Dich vu khách hàng
#NPS_Index “Net Promoter Score” là một chỉ số cho Bạn biết được rằng khách hàng có :
 Happy với sản phẩm & dịch vụ của bạn hay không?
 Sẵn sàng giới thiệu về bạn với bạn bè họ hay không?
 Hoặc đang phản ứng tiêu cực về bạn, hoặc dịch vụ bạn!

Qua chỉ số NPS bạn có thể thấy rõ tỷ lệ 3 nhóm khách khách hàng:
1. PromotersNhóm khách hàng sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của bạn tới bạn bè hoặc các mối quan hệ của họ. Nhóm này đang rất hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của bạn. họ là những khách hàng trung thành. Càng nhiều người thuộc nhóm này chứng tỏ bạn đang làm rất tốt.
2. DetractorsNhóm khách hàng tiêu cực, đang không hạnh phúc với sản phẩm của bạn. Họ có thể phàn nàn sản phẩm của bạn ở mọi nơi với bất cứ ai hoặc rất dễ rời bỏ sản phẩm, dịch vụ và công ty bạn và có một chọn lựa khác. Có nhiều người ở nhóm này có nghĩa bạn cần phải thay đôi.
3. PassivesNhóm khách hàng trung tính. Họ đang hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của bạn tuy nhiên nhóm khách hàng này còn tồn tại những điểm chưa thoả mãn. Họ có thể dễ dàng chuyển đổi sang sản phẩm / dịch vụ của đối thủ.
#hearme giải pháp gửi phẩn hồi khách hàng không chỉ là giải pháp giúp bạn sớm nhận diện được những tiêu cực của khách hàng ngay lập tức. Hơn thế với tính năng gửi phản hồi giúp bạn biết được vấn đề của mình nằm ở đâu và khắc phục ngay. Từ đó sẽ hạn chế sự lây lan của nhóm khách hàng Detractors. Tạo dữ liệu cho bạn hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ để chuyển hóa khách hàng sang nhóm Promoters.

Bản quyền nội dung: Hearme.vn


Hearme.vn - Giải pháp đo lường hài lòng khách hàng

  • Chưa đến: 5.000 đ/ngày
Tư vấn: 0912083463

Đăng nhận xét

0 Nhận xét