eBook: Những điều cần biết về Net Promoter Score

Quản trị trải nghiệm khách hàng là một góc nhìn mới trong cách quản trị và điều hành doanh nghiệp. Nó thay đổi hoàn toàn cách mà doanh nghiệp vận hành và đo lường mức độ thành công. Những doanh nghiệp thành công nhất ngày càng chú trọng hơn vào trải nghiệm khách hàng, họ cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cùng với sự hài lòng.

Net promoter score ( NPS) được xem như một công cụ giúp doanh nghiệp quản trị trải nghiệm khách hàng. Một câu hỏi đơn giản nhưng NPS lại có thể phản ánh mối quan hệ, mức độ gắn kết giữa khách hàng với doanh nghiệp.

Đội ngũ Hearme xin tặng cuốn eBook đầu tiên trọng tủ sách Quản trị trải nghiệm khách hàng - Những điều cần biết về Net Promoter Score đến quý bạn đọc. Những người đang quan tâm đến việc mang đến cho khách hàng hàng nhưng trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Bạn có thể download sách tại đây!


Net promoter score - những điều cần biết

eBook: Những điều cần biết về Net Promoter Score eBook: Những điều cần biết về Net Promoter Score Reviewed by Hearme on 29 tháng 5 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.