Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Trọng tâm của chuyển đổi số không phải ở công nghệ, mà là con người
5 động lực khiến khách hàng muốn cung cấp thông tin cá nhân cho doanh nghiệp
Ba bước thực hiện chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm
Chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm
Chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm của 3 thương hiệu lớn trên thế giới