Kết quả tìm kiếm về phương pháp
CEO hearme: "Đo lường sự hài lòng là vũ khí cạnh tranh của doanh nghiệp" CEO hearme: "Đo lường sự hài lòng là vũ khí cạnh tranh của doanh nghiệp" Reviewed by Hearme on 01 tháng 8 Rating: 5
Tại sao cần đo lường sự hài lòng của khách hàng (CSAT) Tại sao cần đo lường sự hài lòng của khách hàng (CSAT) Reviewed by Hearme on 04 tháng 9 Rating: 5
Những sai lầm phổ biến khi xây dựng và triển khai NPS Những sai lầm phổ biến khi xây dựng và triển khai NPS Reviewed by Hearme on 10 tháng 5 Rating: 5
Ngành taxi ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm khách hàng Ngành taxi ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm khách hàng Reviewed by Hearme on 30 tháng 1 Rating: 5
Giải pháp đánh giá sự hài lòng tại bệnh viện, phòng khám và cơ sở y tế Giải pháp đánh giá sự hài lòng tại bệnh viện, phòng khám và cơ sở y tế Reviewed by Hearme on 31 tháng 7 Rating: 5
7 biểu hiện của một nhân viên gắn kết với doanh nghiệp 7 biểu hiện của một nhân viên gắn kết với doanh nghiệp Reviewed by Hearme on 13 tháng 8 Rating: 5
Thực hiện Net Promoter Score (NPS) đúng cách Thực hiện Net Promoter Score (NPS) đúng cách Reviewed by Hearme on 17 tháng 5 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.