Kết quả tìm kiếm về Chỉ số
Doanh nghiệp của tôi cần đạt NPS bao nhiêu? Doanh nghiệp của tôi cần đạt NPS bao nhiêu? Reviewed by Hearme on 22 tháng 1 Rating: 5
Sử dụng hiệu quả số liệu điều tra sự hài lòng khách hàng Sử dụng hiệu quả số liệu điều tra sự hài lòng khách hàng Reviewed by Hearme on 23 tháng 4 Rating: 5
KPI Là Gì? Cách Xây Dựng KPI Trong Doanh Nghiệp KPI Là Gì? Cách Xây Dựng KPI Trong Doanh Nghiệp Reviewed by Hearme on 10 tháng 2 Rating: 5
KPIs đánh giá hiệu quả trải nghiệm khách hàng KPIs đánh giá hiệu quả trải nghiệm khách hàng Reviewed by Hearme on 17 tháng 1 Rating: 5
5 Điều cần chú ý để sử dụng hiệu quả NPS ( Net Promoter Score) 5 Điều cần chú ý để sử dụng hiệu quả NPS ( Net Promoter Score) Reviewed by Hearme on 19 tháng 7 Rating: 5
NPS, CES và CSAT: chọn đúng chỉ số cho doanh nghiệp NPS, CES và CSAT: chọn đúng chỉ số cho doanh nghiệp Reviewed by Hearme on 26 tháng 3 Rating: 5
Sử dụng NPS như một chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI Sử dụng NPS như một chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI Reviewed by Hearme on 07 tháng 5 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.