Kết quả tìm kiếm cho: NPS
Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Reviewed by Hearme on 20 tháng 9 Rating: 5
Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Reviewed by Hearme on 18 tháng 9 Rating: 5
Kết hợp NPS và các chiến dịch Marketing Kết hợp NPS và các chiến dịch Marketing Reviewed by Hearme on 17 tháng 9 Rating: 5
Xây dựng cỗ máy tăng trưởng bền vững. Xây dựng cỗ máy tăng trưởng bền vững. Reviewed by Hearme on 06 tháng 9 Rating: 5
9 lời khuyên khi sử dụng NPS trong Chắm sóc sức khỏe - Y tế 9 lời khuyên khi sử dụng NPS trong Chắm sóc sức khỏe - Y tế Reviewed by Hearme on 05 tháng 9 Rating: 5
5 Điều cần chú ý để sử dụng hiệu quả NPS ( Net Promoter Score) 5 Điều cần chú ý để sử dụng hiệu quả NPS ( Net Promoter Score) Reviewed by Hearme on 19 tháng 7 Rating: 5
Tỷ phú bán giày Tony Hsieh và Net Promoter Score Tỷ phú bán giày Tony Hsieh và Net Promoter Score Reviewed by Hearme on 18 tháng 5 Rating: 5
Thực hiện Net Promoter Score (NPS) đúng cách Thực hiện Net Promoter Score (NPS) đúng cách Reviewed by Hearme on 17 tháng 5 Rating: 5
Net Promoter Score và những câu chuyện thành công Net Promoter Score và những câu chuyện thành công Reviewed by Hearme on 16 tháng 5 Rating: 5
Chiến lược khách hàng khôn ngoan của McDonald’s Chiến lược khách hàng khôn ngoan của McDonald’s Reviewed by Hearme on 20 tháng 4 Rating: 5
Khách Hàng Có Sẵn Sàng Giới Thiệu Thương Hiệu Của Bạn Cho Người Khác? Khách Hàng Có Sẵn Sàng Giới Thiệu Thương Hiệu Của Bạn Cho Người Khác? Reviewed by Hearme on 23 tháng 3 Rating: 5
Doanh Nghiệp Thực Hiện NPS Như Thế Nào? Doanh Nghiệp Thực Hiện NPS Như Thế Nào? Reviewed by Hearme on 26 tháng 2 Rating: 5
Net Promoter Score (NPS) Là Gì? Net Promoter Score (NPS) Là Gì? Reviewed by Hearme on 07 tháng 2 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.