Results for NPS
4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng 4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng Reviewed by Kim Minh on 19 tháng 3 Rating: 5
Doanh nghiệp của tôi cần đạt NPS bao nhiêu? Doanh nghiệp của tôi cần đạt NPS bao nhiêu? Reviewed by hearme Ltd on 22 tháng 1 Rating: 5
Thiết kế một khảo sát Net Promoter Score hiệu quả Thiết kế một khảo sát Net Promoter Score hiệu quả Reviewed by hearme Ltd on 06 tháng 11 Rating: 5
Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Reviewed by hearme Ltd on 20 tháng 9 Rating: 5
Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Reviewed by hearme Ltd on 18 tháng 9 Rating: 5
Kết hợp NPS và các chiến dịch Marketing Kết hợp NPS và các chiến dịch Marketing Reviewed by hearme Ltd on 17 tháng 9 Rating: 5
Xây dựng cỗ máy tăng trưởng bền vững. Xây dựng cỗ máy tăng trưởng bền vững. Reviewed by hearme Ltd on 06 tháng 9 Rating: 5
9 lời khuyên khi sử dụng NPS trong Chắm sóc sức khỏe - Y tế 9 lời khuyên khi sử dụng NPS trong Chắm sóc sức khỏe - Y tế Reviewed by hearme Ltd on 05 tháng 9 Rating: 5
5 Điều cần chú ý để sử dụng hiệu quả NPS ( Net Promoter Score) 5 Điều cần chú ý để sử dụng hiệu quả NPS ( Net Promoter Score) Reviewed by hearme Ltd on 19 tháng 7 Rating: 5
Tỷ phú bán giày Tony Hsieh và Net Promoter Score Tỷ phú bán giày Tony Hsieh và Net Promoter Score Reviewed by hearme Ltd on 18 tháng 5 Rating: 5
Thực hiện Net Promoter Score (NPS) đúng cách Thực hiện Net Promoter Score (NPS) đúng cách Reviewed by hearme Ltd on 17 tháng 5 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.