Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyển đổi số doanh nghiệpHiển thị tất cả
Làm sao để biến digital insight thành động lực tăng trưởng?
3 vấn đề chủ chốt trong chuyển đổi số năm 2020
Gợi ý KPIs cho chuyển đổi số cải thiện trải nghiệm khách hàng
Sức mạnh của chuyển đổi số qua bài học thành công của Lego, Target, Capital One
Subway “thay da đổi thịt” sau chuyển đổi số
Chuyển đổi số giúp tăng hiệu suất tài chính gấp 2 đến 3 lần
Trọng tâm của chuyển đổi số không phải ở công nghệ, mà là con người
Ba bước thực hiện chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm
Chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm
Chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm của 3 thương hiệu lớn trên thế giới
Các yếu tố tác động đến quyết định chọn KPIs cho chuyển đổi số
5 bước đo lường ROI của chuyển đổi số
4 điểm cần lưu ý trong quản trị trải nghiệm online
Chinh phục khách hàng trẻ bằng chuyển đổi số
Covid-19 Amazon vẫn tăng trưởng ổn định nhờ chuyển đổi số
3 nhân tố thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số