Toàn cảnh trải nghiệm khách hàng: Trải nghiệm khách hàng là chiến trường mới

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bệnh viện - phòng khámHiển thị tất cả
Trải nghiệm người bệnh trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe : Tại sao lại quan trọng?
Hearme & Bệnh viện Việt Tiệp: Điểm sáng nâng cao sự hài lòng người bệnh
Cách triển khai đo lường hài lòng người bệnh (PSI) tại bệnh viện, phòng khám
 Khảo sát hài lòng người bệnh tại một số bệnh viện điển hình ở Việt Nam
9 lời khuyên khi sử dụng NPS trong Chắm sóc sức khỏe - Y tế