Kết quả tìm kiếm cho: Đo lường hài lòng
NPS – không dừng ở đo lường mà là chiến lược hành động NPS – không dừng ở đo lường mà là chiến lược hành động Reviewed by Hearme on 25 tháng 4 Rating: 5
Sử dụng hiệu quả số liệu điều tra sự hài lòng khách hàng Sử dụng hiệu quả số liệu điều tra sự hài lòng khách hàng Reviewed by Hearme on 23 tháng 4 Rating: 5
3 thời điểm khảo sát phổ biến trong đo lường sự hài lòng 3 thời điểm khảo sát phổ biến trong đo lường sự hài lòng Reviewed by Hearme on 16 tháng 4 Rating: 5
4 thành tố quan trọng trong đo lường sự hài lòng 4 thành tố quan trọng trong đo lường sự hài lòng Reviewed by Hearme on 09 tháng 4 Rating: 5
Đo lường sự hài lòng của khách hàng qua 5 bước cơ bản Đo lường sự hài lòng của khách hàng qua 5 bước cơ bản Reviewed by Hearme on 05 tháng 4 Rating: 5
Vì sao doanh nghiệp cần chú ý đến chỉ số CES? Vì sao doanh nghiệp cần chú ý đến chỉ số CES? Reviewed by Hearme on 28 tháng 3 Rating: 5
NPS, CES và CSAT: chọn đúng chỉ số cho doanh nghiệp NPS, CES và CSAT: chọn đúng chỉ số cho doanh nghiệp Reviewed by Hearme on 26 tháng 3 Rating: 5
4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng 4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng Reviewed by Hearme on 19 tháng 3 Rating: 5
Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Reviewed by Hearme on 07 tháng 3 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.