Results for Đo lường hài lòng
4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng 4 cách ứng dụng chỉ số NPS để thúc đẩy tăng trưởng Reviewed by Kim Minh on 19 tháng 3 Rating: 5
Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Apple đo lường sự hài lòng của khách hàng bằng cách nào? Reviewed by Kim Minh on 07 tháng 3 Rating: 5
Thiết kế một khảo sát Net Promoter Score hiệu quả Thiết kế một khảo sát Net Promoter Score hiệu quả Reviewed by hearme Ltd on 06 tháng 11 Rating: 5
Đo lường đa kênh mang đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện. Đo lường đa kênh mang đến cho khách hàng trải nghiệm toàn diện. Reviewed by hearme Ltd on 30 tháng 10 Rating: 5
Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Giới thiệu Net Promoter System - NPS 2.0 là gì? Reviewed by hearme Ltd on 20 tháng 9 Rating: 5
Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Cầu Đất Farm áp dụng mô hình tăng trưởng từ NPS Reviewed by hearme Ltd on 18 tháng 9 Rating: 5
Đo lường sự hài lòng của khách hàng: Doanh nghiệp Việt còn “thờ ơ”? Đo lường sự hài lòng của khách hàng: Doanh nghiệp Việt còn “thờ ơ”? Reviewed by hearme Ltd on 12 tháng 9 Rating: 5
Cách đo lường hài lòng khách hàng - Từng bước triển khai để có hiệu quả Cách đo lường hài lòng khách hàng - Từng bước triển khai để có hiệu quả Reviewed by hearme Ltd on 12 tháng 9 Rating: 5
9 lời khuyên khi sử dụng NPS trong Chắm sóc sức khỏe - Y tế 9 lời khuyên khi sử dụng NPS trong Chắm sóc sức khỏe - Y tế Reviewed by hearme Ltd on 05 tháng 9 Rating: 5
Tại sao cần đo lường sự hài lòng của khách hàng (CSAT) Tại sao cần đo lường sự hài lòng của khách hàng (CSAT) Reviewed by hearme Ltd on 04 tháng 9 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.